Ukázky

Prohlédněte si ukázky nejdůležitějších obrazovek Aidera a podívejte se na krátké video s příkladem konverzace.

Chat

Na následujícím obrázku je snímek hlavní obrazovky aplikace. Dotazy se zadávají do editačního pole na dolním okraji obrazovky. Nad editačním polem je historie několika posledních dotazů a odpovědí.

Aidero Chat

Dotaz a odpověď

Jako nadšenci do umělé inteligence Aidero sami rutinně používáme při vývoji jeho nových funkcionalit. Na tomto videu se náš programátor Aidera ptá, jak naimplementovat na webové stránce tlačítko s indikátorem probíhající operace.

Cena za dotaz

Aidero při generování odpovědí na dotazy čerpá kredit, který si uživatel zakoupil při registraci. Na následujícím obrázku je snímek obrazovky s informacemi o ceně dotazů a zbývajícím kreditu.

Aidero Chat

Fakturační údaje

Ke každému nákupu kreditu vystavujeme daňový doklad. Na následujícím obrázku uživatel zadává fakturační údaje jeho firmy.

Aidero Chat