Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí uživatelů je pro nás základní prioritou. Tento dokument popisuje jednotlivé druhy informací, které v souvislosti s poskytováním služby Aidero shromažďujeme a uchováváme a jak je chráníme.

Informace, které předáte online službě Aidero při jejím používání, zpracovává provozovatel služby, firma Microton s.r.o. (viz níže). Některé informace mohou být zpracovávány také obchodními partnery provozovatele, jejichž prostřednictvím provozovatel zajišťuje chod celé stužby. Těmito partnery jsou společnosti Microsoft a OpenAI. Všechny informace jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zpracovávané údaje

E-mailová adresa uživatele, jeho jméno a příjmení

Údaje uchováváme pro účely identifikace uživatele při jeho přihlašování, pro případnou obnovu zapomenutého hesla a pro řešení běžných technických nebo administrativních záležitostí souvisejících s provozem služby, jako je například zasílání daňových dokladů. Údaje uchováváme po celou dobu existence uživatelského účtu a tři měsíce po zrušení účtu.

Fakturační údaje uživatele, jeho bankovní spojení

Údaje uchováváme po dobu, kterou vyžadují české daňové nebo účetní předpisy.

Obsah konverzací uživatele se službou

Údaje uchováváme po dobu nejvýše 90-ti dnů pro řešení případných reklamací účtovaných poplatků.

Cookies

Nepoužíváme žádné reklamní nebo marketingové cookies ani cookies třetích stran.

Shromažďované údaje nevyužíváme pro žádné marketingové účely ani je nesdílíme se třetími stranami.

Zabezpečení údajů

Pro zabezpečení vašich osobních údajů dodržujeme standardní postupy a doporučení v oblasti IT bezpečnosti, včetně potřebných administrativních, organizačních a technických opatření. Shromažďujeme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme, údaje přenášíme v zašifrované podobě, ukládáme je na zabezpečeném uložišti a přístup k nim umožňujeme jen úzkému okruhu pověřených zaměstnanců firmy, kteří jsou poučeni o pravidlech nakládání s těmito údaji a mají podepsánu dohodu o zachovávání mlčenlivosti ve vztahu k těmto údajům. Naše technická bezpečnostní opatření zahrnují kromě jiného pravidelný monitoring našich systémů na detekci možných hrozeb a útoků, pravidelnou aplikaci bezpečnostních aktualizací, penetrační testování našich aplikací, používání šifrování a silných hesel nebo pravidelné zálohování dat.

Vaše práva

Jako uživatel služby máte právo být informován, jaké údaje o vás uchováváme, máte právo na přístup k těmto údajům, můžete požadovat omezení zpracovávání těchto údajů nebo jejich úplné vymazání.

Při registraci udělujete souhlas se zpracováním vašich údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud si přejete, aby byly vaše údaje z našeho systému odstraněny nebo chcete odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním vašich údajů, kontaktujte nás.

Pokud máte v souvislosti s ochranou vašich údajů otázky, na které jste nenalezli odpověď v tomto dokumentu nebo potřebujete více informací o našich Zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost dne 1. září 2023

Dokument může být periodicky aktualizován, uživatelé služby jsou o případných aktualizacích informováni e-mailem.

Kontakt

Microton, s.r.o.
Národní 135/14
110 00 Praha 1

E-mail: info@aidero.cz